Instytut Energii Atomowej

Instytut Energii Atomowej prowadzi prace naukowe  mające na celu wykorzystanie reaktorów jądrowych do badań i modyfikacji właściwości materiałów, diagnostyki elementów konstrukcyjnych oraz technik terapeutycznych. Podstawowym zastosowaniem reaktora jądrowego MARIA w Świerku jest wytwarzanie izotopów promieniotwórczych używanych w medycynie i technice. Wdrożono metody domieszkowania krzemu i zmiany barw kamieni półszlachetnych. Wytwarzane w reaktorze wiązki neutronów są wykorzystywane do badania struktury wewnętrznej materiałów i nieniszczących badań obiektów technicznych.

Radiogramy neutronowe pozwalają na: kontrole jakości urządzeń, wizualizację substancji zawierających wodór, badania procesów związanych i przenoszeniem cieczy w maszynach i materiałach. Prowadzone są prace w zakresie terapii borowo-neutronowej.

Pracownicy naukowi Instytutu czynnie włączają się w prace mające na celu wprowadzenie energetyki jądrowej w Polsce i budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

INSTYTU  ENERGII  ATOMOWEJ
05-400 Otwock-Świerk tel. 022-718-00-01, fax 022-779-38-88
e-mail:iea@cyf.gov.pl   www.iea.cyf.gov.pl

ZAKŁADY  DOŚWIADCZALNE:

Zakład doświadczalny OŚRODEK RADIOIZOTOPÓW
Tel. 022 718-07-00, fax 022-779-73-81
www.polatom.com.pl

Ośrodek Radioizotopów POLATOM jest od wielu lat głównym producentem i dystrybutorem radioizotopów w Polsce. Radioizotopy znajdują szerokie zastosowanie w medycynie, nauce i przemyśle. Własne opracowania naukowe Ośrodka, współpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami, przyczyniły się do rozwoju medycyny nuklearnej i zastosowań izotopów w polskiej gospodarce narodowej.

Zakład Doświadczalny LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH
Tel./fax 022 718-00-61
e-mail:lbm@cyf.gov.pl
www.lbm.pl

Laboratorium Badań Materiałowych prowadzi prace naukowo-badawcze, reatestacyjne i diagnostyczne stali i stopów konstrukcyjnych w zakresie szeroko pojętego materiałoznawstwa, stosując metody niszczące i nieniszczące. Opracowywane są także technologie spawalnicze, lutowania i technologie z zakresu metalurgii proszków.

CENTRUM  DOSKONAŁOŚCI MANHAZ. ZARZĄDZANIE ZAGROŻENIAMI DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA
Tel. 022 718-01-32, Fox 022 779-38-88
www.manhaz.cyf.gov.pl

MANHAZ zajmuje sie zastosowaniami metod naukowych w zarządzaniu zagrożeniami dla środowiska. Metody stosowane w zapewnieniu bezpieczeństwa jądrowego zastosowano do oceny ryzyka awarii zakładów przemysłowych i postępowania w sytuacjach awaryjnych.