Instytut Problemów Jądrowych

Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, Świerk – Warszawa – Łódź

IPJ to wiodący instytut polskiej atomistyki, jedna z największych nieakademickich placówek badawczych w Polsce. W trzech ośrodkach instytutu zlokalizowanych w Świerku k. Otwocka, w Warszawie i w Łodzi pracuje dziewięć zakładów naukowych oraz Zakład Aparatury Jądrowej, produkujący m.in. akceleratory medyczne. Przy IPJ działa międzynarodowe studium doktoranckie. Centrum edukacyjne IPJ odwiedza rocznie ponad 7 tys. uczniów i studentów. W 2007 r. zdobyliśmy tytuł Popularyzatora nauki. Trwają przygotowania do utworzenia Parku Technologicznego w Świerku.

Badania naukowe instytutu dotyczą podstawowych składników materii i praw przyrody, które rządzą ich zachowaniem.
Cząstki elementarne to najmniejsze z poznanych cegiełek materii – nadal bardzo zagadkowe. Aby zgłębić ich tajemnice budowane są ogromne akceleratory i detektory jak np. LHC w CERN w Genewie – jego elementy powstały w IPJ. Współtworzymy grid komputerowy LHC do analizy zbieranych danych. Przygotowujemy nowe, kolejne eksperymenty.
Wszechświat to także źródło ogromnej liczby informacji zbieranych i analizowanych przez aparaturę skonstruowaną w IPJ dla projektu „Pi of the Sky”. Badacze z Zakładu Promieniowania Kosmicznego śledzą strumienie cząstek – śladów po odległych kataklizmach. Wiedza o oddziaływaniach elementarnych pozwala im lepiej rozumieć procesy zachodzące w Kosmosie.

Jądra atomowe skupiają w sobie niemal całą masę obiektów wśród których żyjemy, a także nas samych. W laboratoriach instytutu i w ośrodkach międzynarodowych poznajemy ich budowę i własności, a owocem badań podstawowych są rozwijane w IPJ…

… technologie jądrowe. Uczymy się bezpiecznie czerpać energię z przemian jądrowych, opracowujemy metody zaglądania w głąb przedmiotów i organizmów, podejrzanych ładunków, diagnozowania chorób i uszkodzeń konstrukcji, a nawet odkrywania tajemnic egipskich fresków. Tworzymy systemy diagnozowania i prognozowania zmian w środowisku. Modyfikujemy materiały m.in. dla protetyki i nanoelektroniki.

Plazma to stan materii rzadki na Ziemi, ale dominujący w Kosmosie. Reakcjom termojądrowym zachodzącym w plazmie Słońca zawdzięczamy energię niezbędną dla istnienia życia. Badamy ten stan materii m.in. w oparciu o własne unikalne urządzenia badawcze typu Plasma Focus. W programie EURATOM wspólnie zmierzamy do stworzenia pierwszego „sztucznego słońca”. W naszych instalacjach plazmowych powstają niezwykłe materiały , np. ceramika o powierzchni przypominającej metal.

Detektory i akceleratory to nasza specjalność! IPJ ZdAJ jest jednym z zaledwie kilku na świecie producentów akceleratorów medycznych i przemysłowych. Wykonujemy specjalistyczne zamówienia na podzespoły i prace studyjne dla wielkich akceleratorów i detektorów badawczych. Zakład Elektroniki Jądrowej IPJ to światowy lider w ekspertyzie kryształów do budowy detektorów. Z wiedzy jego zespołu korzystają najwięksi producenci aparatury pomiarowej.

Myśląc o przyszłości, stworzyliśmy koncepcję budowy w instytucie lasera na swobodnych elektronach POLFEL – wielkiej infrastruktury badawczej, narzędzia dla fizyków, chemików, mikrobiologów i inżynierów materiałowych.