Poznań

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wydział Fizyki, ul. Umultowska 85

7−15 marca ’09

Informacje na temat edycji w Poznaniu

Strona wystawy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wystawa interaktywna poświęcona największemu na świecie urządzeniu badawczemu zbudowanemu przez fizyków w Europejskiej organizacji Fizyki Jądrowej – CERN, Genewa.

Zapraszamy na wystawę poświęconą LHC oraz różnorodnym zastosowaniom fizyki i techniki jądrowej w przemyśle, medycynie, energetyce, ochronie środowiska itp. W ramach zwiedzania wystawy dostępne będą interaktywne prezentacje multimedialne, demonstracje zjawisk fizycznych i urządzeń technicznych, animacje oraz filmy.

Wystawa dla szerokiej publiczności będzie czynna w dniu otwarcia w godzinach 12−17 oraz w dniach 8−15 marca w godzinach 10−17.

W dniach 8−13 marca wystawa będzie czynna dla grup zorganizowanych.

Wizytę każdej grupy rozpocznie prelekcja − filmy stanowiące przygotowanie do zrozumienia prezentowanych na wystawie urządzeń i zjawisk. Objaśnień udzielać będą osoby zaangażowane w pracach przy LHC oraz specjaliści w dziedzinach fizyki i techniki jądrowej.