Organizatorzy

Koordynacja i opieka naukowa
dr Jan Grabski
022 2347667
grabski@if.pw.edu.pl

Opieka ze strony Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. Jan Pluta
pluta@if.pw.edu.pl

Opieka ze strony Instytutu Problemów Jądrowych
dr Marek Pawłowski
Marek.Pawlowski@fuw.edu.pl

Koordynator ds. technicznych
Patryk Bąkowski
0603667895
patryk.bakowski@jtd.edu.pl

Koordynator ds. pokazów
mgr inż. Tomasz Pietrzak
tomasz.pietrzak@jtd.edu.pl

Koordynator ds. wycieczek, wykładów i warsztatów
inż. Joanna Siemińska
joanna.sieminska@jtd.edu.pl

Prezentacja zagadnień teoretycznych oraz akcje promocyjne
prof.dr hab. Maria Krawczyk
Maria.Krawczyk@fuw.edu.pl

Prezentacja eksperymentu ALICE
prof.dr hab. Jan Pluta
pluta@if.pw.edu.pl

Prezentacja eksperymentu ATLAS
dr Zbigniew Hajduk
zbigniew.hajduk@cern.ch

Prezentacja eksperymentu CMS
prof.dr hab. Krzysztof Doroba
Krzysztof.Doroba@fuw.edu.pl

Prezentacja eksperymentu LHCb
prof. dr hab. Marek Szczekowski
Marek.Szczekowski@fuw.edu.pl