Wykłady otwarte

Zapraszamy wszystkich odwiedzających wystawę do uczestnictwa w interesujących wykładach prowadzonych przez wybitnych polskich fizyków jądrowych. Wykłady odbywają się w Audytorium Fizyki.

23 listopada, godz. 13:00
prof. Maria Krawczyk: W oczekiwaniu na odkrycia…
Na wykładzie opowiem o teorii cząstek elementarnych, co pozwoli zrozumieć dlaczego zbudowano LHC, i jakie są plany budowy następnych zderzaczy.

22 i 23 listopada, godz. 12:00
prof. Jan Pluta: LHC – wyzwania dla fizyki i techniki

Omówione będą cele fizyczne i techniczne związane z budową akceleratora LHC oraz czterech eksperymentów wchodzących w jego skład. Poruszony zostanie także problem osiągnięć technologicznych, które były dodatkowym owocem prac nad LHC.

16 listopada, godz. 12:00
prof. Jan Pluta

Pan profesor opowie o wielkich eksperymentach wchodzących w skład LHC, jakimi są eksperymenty detektorów ALICE i LHCb.

16 listopada, godz. 13:00
prof. Maria Krawczyk, dr Paweł Brueckman, dr Marcin Konecki

Pani profesor opowie nam jakie są oczekiwania, jakich odkryć naukowcy się spodziewają po eksperymencie LHC, co one mogą przynieść światu. W dalszej części wykładu dowiemy się od panów o największych eksperymentach jakimi są ATLAS i CMS.

15 listopada, godz. 13:00 – Wykład inauguracyjny
prof. Jan Królikowski, prof. Michał Turała, prof. Maciej Chorowski

Wykład poświęcony będzie w całości Wielkiemu Zderzaczowi Hadronów. Dowiemy się o wyzwaniach stojących przed eksperymentami, o czterech eksperymentach ATLAS, CMS, ALICE i LHCb jak także wkładzie zespołów polskich i stanie gotowości do rejestracji zderzen proton-proton i jon-jon akceleratora LHC w tym i przykłady pierwszych oddziaływań LHC oraz światowym gridzie komputerowym dla analizy danych LHC.
Pan prof. Chorowski przedstawi architekturę i główne technologie (nadprzewodnictwo, wysoka próżnia, kriogenika nadciekłego helu) akceleratora jako dzieła inżynierskiego. Budowa akceleratora była możliwa dzięki wdrożeniu przez CERN nowego modelu współpracy z przemysłem, gdzie know-how powstały w CERN mógł być z powodzeniem użyty w otoczeniu przemysłowym. W budowie i uruchomieniu akceleratora maja również udział instytuty i firmy z Polski.