ALICE

Eksperyment ALICE (A Large Ion Collider Experiment)

ALICE (eksperyment przy wielkim zderzaczu jonów) jest eksperymentem badającym plazmę kwarkowo-gluonową w zderzeniach jonów ołowiu, co pozwoli odtworzyć w laboratorium warunki tuż po Wielkim Wybuchu, zanim powstały takie cząstki jak proton i neutron.

W eksperymencie ALICE bierze udział ponad 1500 naukowców ze 104 instytutów z 31 państw (lipiec 2007), w tym polscy naukowcy z:
- Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie,
- Instytutu Problemów Jądrowych w Warszawie,
- Politechniki Warszawskiej w Warszawie.
©CERN

Kilka danych

Wymiary 26 m (dług.) x 16 m (wys.) x 16 m (szer.)
Masa 10 000 ton
Koszt 148 mln CHF
Miejsce St. Genis-Pouilly (Francja)

 

Strony eksperymentu ALICE (ang.)