ATLAS

Eksperyment ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS)

ATLAS (toroidalny detektor LHC) to jeden z dwóch detektorów ogólnego przeznaczenia. W tym eksperymencie, podobnie jak w CMS, badania będą dotyczyły poszukiwań cząstki Higgsa, dodatkowych wymiarów, cząstek tworzących ciemną materię (np. cząstek supersymetrycznych) itp. ATLAS jest największym objętościowo detektorem cząstek, jaki dotąd zbudowano.

W eksperymencie ATLAS bierze udział ponad 1900 naukowców ze 164 instytutów z 35 państwach (kwiecień 2007), w tym polscy naukowcy z:
- Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie (65 osób),
- Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (17 osób),
- Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (5 osób),
- Politechniki Krakowskiej w Krakowie (4 osoby).


©CERN

Kilka danych

Wymiary    46 m (dług.) x 25 m (wys.) x 25 m (szer.)
Masa 7 000 ton
Koszt 427 mln CHF
Miejsce Meyrin (Szwajcaria)

 

Przy detektorze ATLAS znajduje się mały detektor eksperymentu LHCf (Large Hadron Collider forward), który będzie analizować cząstki rozproszone lub produkowane pod małymi kątami w zderzeniach proton-proton. Celem eksperymentu jest przetestowanie modeli używanych w analizie bardzo wysokoenergetycznego promieniowania kosmicznego.
W eksperymencie bierze udział 21 naukowców z 10 instytutów z 6 państw (maj 2007).

Kilka danych

Wymiary    dwa detektory, każdy o wymiarach 30 cm (dług.) x 10 cm (wys.) x 10 cm (szer.)
Masa 40 kg każdy
Miejsce Meyrin (Szwajcaria)

 

Strony eksperymentów ATLAS i LHCf (ang.)