CMS

Eksperyment CMS (Compact Muon Solenoid)

CMS (zwarty solenoidalny detektor mionów) to jeden z dwóch detektorów ogólnego przeznaczenia. W tym eksperymencie, podobnie jak w eksperymencie ATLAS, badania będą dotyczyły poszukiwań cząstki Higgsa, dodatkowych wymiarów, cząstek tworzących ciemną materię (np. cząstek supersymetrycznych) itp. CMS, w przeciwieństwie do innych dużych detektorów w LHC, został zbudowany na powierzchni i następnie w 15 częściach opuszczony do podziemnej hali i ponownie złożony.

W eksperymencie CMS bierze udział ponad 2000 naukowców ze 181 instytutów z 38 państwach (maj 2007), w tym polscy naukowcy z:
- Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie,
- Instytutu Problemów Jądrowych w Warszawie,
- Politechniki Warszawskiej w Warszawie.


©CERN

Kilka danych

Wymiary 21 m (dług.) x 15 m (wys.) x 15 m (szer.)
Masa 12 500 ton
Pole magnetyczne 4 T
Koszt 400 mln CHF
Miejsce Cessy (Francja)

 

Przy detektorze CMS znajduje się detektor eksperymentu TOTEM (TOTal Elastic and diffractive cross section Measurement), który będzie analizować cząstki rozproszone lub produkowane pod małymi kątami w zderzeniach proton-proton. Celem eksperymentu jest badanie całkowitych przekrojów czynnych, rozpraszania elastycznego i dysocjacji dyfrakcyjnej.
W eksperymencie bierze udział 70 naukowców z 10 instytutów z 7 państw (maj 2007).

Kilka danych

Wymiary    440 m (dług.) x 5 m (wys.) x 5 m (szer.)
Masa 20 ton
Koszt 8 mln CHF
Miejsce Cessy (Francja)

 

Strony eksperymentów CMS i TOTEM (ang.)