WLCGrid

Gridowy system komputerowy WLCG (Worldwide LHC Computing Grid)

LHC będzie rocznie dostarczać 15 mln GB danych, co odpowiada 100 000 płyt DVD. Aby umożliwić naukowcom z całego świata dostęp do tych danych i ich analizę, CERN zbudował WLCG – rozproszony układ komputerowy umożliwiający przechowywanie danych i obliczenia. Kopie danych z eksperymentów LHC będą przekazane do wielu dużych centrów komputerowych pracujących w systemie gridowym na całym świecie. Centra te umożliwią dostęp do tych danych centrom obliczeniowym, klastrom uniwersyteckim czy nawet komputerom osobistym naukowców.

W Polsce w WLCG zaangażowane są:
- Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego (~270 procesorów AMD-64, dyski ~19 TB),
- Akademickie Centrum Komputerowe (Cyfronet) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (aktualne informacje dotyczace klastra gridowego),
- Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) (~270 procesorów AMD-64 i IA-64, dyski 3 TB).

 

Strony WLCG (ang.)