Instytucje

Zapraszamy na stoiska wystawowe organizacji i instytucji związanych z fizyką jądrową i ochroną dozymetryczną:

Państwowa Agencja Atomistyki

Instytut Energii Atomowej

Szefostwo Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia, Sztab Gen. Wojska Polskiego

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

Instytut Problemów Jądrowych

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Centrum Onkologii

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej