Instytut Problemów Jądrowych

Jak wygląda praca operatora reaktora jądrowego? Czy reaktor może wybuchnąć? Jak zachowuje się podczas awarii? Na te wszystkie pytania poznasz odpowiedzi przy symulatorze reaktora jądrowego Agata, którego rozruch, pracę i wyłączenie będziesz mógł sam przeprowadzić!