Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

  • plakaty informacyjne nt. Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów i badań u prowadzonych w laboratorium oraz budowanego ośrodka PET (Pozytonowa Tomografia Emisyjna)
  • krzemowy detektor paskowy oraz detektory typu pin-diode