Szefostwo Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia

Sztab Generalny Wojska Polskiego

Mobilne Laboratorium Radiometryczne przeznaczone jest do pobierania prób materiałów skażonych radiologicznie oraz wykonywania analiz radiometrycznych. Wyposażenie laboratorium umożliwia wykonywanie identyfikacji i pomiaru skażeń promieniotwórczych nuklidami alfa, beta i gamma promieniotwórczymi. Posiada również możliwość wykrywania i pomiaru promieniowania neutronowego. W ciągu doby może pobrać 2 próby materiału skażonego, a zespół laboratoryjny jest w stanie wykonać:
 • 2 próbki skażone gamma promieniotwórczo
 • 5 próbek ciekłych skażonych substancjami alfa i beta promieniotwórczymi
 • 10 próbek stałych skażonych substancjami alfa i beta promieniotwórczymi

Podstawowy sprzęt będący na wyposażeniu Laboratorium Radiometrycznym:

 • Inspektor 2000 – przenośny system spektrometrii gamma pozwalający na natychmiastową detekcję izotopów gamma-promieniotwórczych oraz ich ilościową i jakościową analizę;
 • Inspektor 1000 – cyfrowy spektrometr scyntylacyjny promieniowania gamma pozwalający na szacunkową analizę jakościową pierwiastków gamma promieniotwórczych;
 • SOLO – przepływowy licznik proporcjonalny umożliwiający ilościowy pomiar zawartości substancji alfa/beta promieniotwórczych w stałych próbkach środowiskowych;
 • BetaScout – analizator ciekłoscyntylacyjny próbek alfa/beta promieniotwórczych umożliwiający ilościową analizę substancji alfa/beta promieniotwórczych zawartych w cieczach;
 • Komora jonizacyjna FHT 191N – umożliwiająca pomiar mocy dawki promieniowania gamma od poziomu tła;
 • Radiometr DPO – przeznaczony do pomiaru równoważnika dawki i mocy równoważnika dawki promieniowania x i gamma oraz do wykrywania i pomiaru stopnia skażenia powierzchni nuklidami alfa, beta i gamma promieniotwórczymi;
 • Dineutron – przeznaczony do pomiaru dawek neutronów i równoważników dawki, jak również odpowiednich mocy dawki. Przyrząd ten może być używany do testowania urządzeń ochrony radiologicznej np. w elektrowniach nuklearnych, reaktorach i zakładach produkcji paliw;
 • Contamat FHT 111M – przeznaczony do detekcji skażeń powierzchniowych alfa, beta i gamma promieniotwórczych, a nawet pozwala na detekcję trytu.

Ponadto prezentowane będą plakaty o tematyce związanej z ochrona przed promieniowaniem i skażeniami promieniotwórczymi oraz film popularyzujący wykorzystanie systemów ochrony przed skażeniami promieniotwórczymi.