Pokazy

Badania, które będą prowadzone przy LHC, są wielkimi, złożonymi i długoterminowymi eksperymentami angażującymi tysiące fizyków, informatyków, elektroników i inżynierów. Pokazy, które przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa, mają na celu w przystępny i atrakcyjny sposób zaprezentować zjawiska fizyczne bądź wybrane urządzenia i przyrządy, które tworzą małe cegiełki budujące CERN.

W namacalny sposób pokażemy tak fascynujące zjawiska fizyczne jak nadprzewodnictwo, ruch cząstek naładowanych w polu elektromagnetycznym oraz budowę materii w skali subatomowej. Zapoznamy Państwa z budową przyrządów do detekcji promieniowania jonizującego. Będzie także możliwość samodzielnego zmierzenia prędkości światła.

mgr inż. Tomasz Pietrzak

Koordynator ds. Pokazów