Analizator promieniowania alfa, beta i gamma

Celem eksperymentu jest pokazanie z jakim promieniowaniem mamy do czynienia w życiu codziennym. Badamy zatem natężenie określonego promieniowania w zależności od czasu.
Aby to pokazać, zostały wykorzystane trzy źródła promieniowania: alfa, beta i gamma. Promieniowanie emitowane przez te źródła zostaje pochłonięte przez absorbenty takie jak: aluminium, ołów, kartka papieru oraz powietrze.
Pomiar natężenia promieniowania uzyskamy z odczytu z licznika Geigera-Müllera. Licznik ten rejestruje cząstki, które nie zostały pochłonięte przez dany absorbent. Dzięki temu wiemy, na ile dany materiał pochłania określone promieniowanie, a więc jak przenikliwe jest to promieniowanie. Jeśli nie emitujemy żadnego wymienionego wyżej promieniowania, a także nie zostanie użyty żaden z absorbentów, to wiemy jak duże jest natężenie promieniowania tła.

Koło Naukowe Fizyków* Rafał Sarnecki, Daniel Wróbel, Piotr Krzyżanowski, Paweł Kogut

 

 

Plakat:
Analizator promieniowania alfa, beta i gamma wersja pdf