Detektory paskowe

Krzemowy detektor paskowy (SSD) służy do dokonywania pomiaru położenia cząstki. Składa się on przede wszystkim z ukośnie położonych względem siebie pasków. W naszym modelu odbiegamy trochę od rzeczywistości i prezentujemy układ złożony z prostopadłych do siebie pasków, wykonanych z pleksiglasu. Warto zaznaczyć, żę na końcu każdego paska umieszczona jest fotodioda, wyłapująca sygnał w postaci rozproszonego w paskach światła, pochodzącego z podczerowonego lasera. Drugą bardzo ważną częścią naszego układu jest wyświetlacz, składający się z tzw. diod LED. Dzięki niezbyt skomplikowanej elektronice zastosowanej w naszym układzie, sygnały z fotodiod są wzmacniane i kierowane do odpowiedniej diody na wyświetlaczu, co uwidacznia się jej mocnym, zielonym świeceniem.
Zwróćmy uwagę, że układy wzmacniające nie są takie same. Otóż, grupa odpowiedzialna za fotodiody umieszczone w poziomie daje napięcie dodatnie, zaś grupa dla fotodiod pionowych – napięcie ujemne. Przekłada się to na ciekawy efekt. Mianowicie swiecić się będą tylko diody o współrzędnych określonych przez numery tych fotodiod z obu grup, które zarejestrowały sygnał, mimo, iż zasilany jest cały układ, czyli wiersze i kolumny. Jak łatwo się domyśleć, napięcie pochodzące od jednego z układów wzmacniających jest niewystarczające do włączenia diody LED na wyświetlaczu.
Jako że fotodiody są bardzo czułe na światło zewnętrzne, musieliśmy zastosować jeszcze tzw. dyskryminator progowy. Dzięki niemu wzmacniane są jedynie sygnały o napięciu większym od ustalonego poziomu, czyli progu.

* Adam Czerwiński, Błażej Chodkowski

Plakat:
Detektory paskowe – model – wersja pdf

foto paski1.jpg foto paski2.jpg