Świat fizyki kwantowej

Jak mikroskopijny jest świat atomów i ich składników? Jak go opisujemy? Gdyby jądro atomowe było wielkości piłki do ping-ponga to jak daleko sięgałyby granice atomu? W przystępny i interaktywny sposób zaprezentujemy różne poziomy skal w fizyce atomowej, jądrowej i cząstek elementarnych, zilustrujemy pojęcie prawdopodobieństwa oraz przedstawimy poglądowy kwantowy model atomu wodoru. Zapraszam do zmierzenia się z abstrakcyjnym ale jednak namacalnym sposobem opisu rzeczywistości. Zapraszamy też do własnoręcznego zbudowania hadronów (m.in. protonów i neutronów) z ich elementarnych składników – kwarków jako baloników wypełnionych helem i zabrania ich do domu.

* Mateusz Iskrzyński, Radosław Madej, Michał Pecelerowicz, Adam Sawicki, Michał Wrochna

Źródło: Michael Diederich, Wikimedia Commons
Rozkład gęstości prawdopodobieństwa znalezienia elektronu kilku pierwszych stanów kwantowych atomu wodoru. W wierszach stany o jednakowej energii, w kolumnach o jednakowej wartości momentu pędu.

Strony z generatorami rozkładów:
http://www.falstad.com/qmatom/
http://physics.ius.edu/~kyle/physlets/quantum/hydrogen.html
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/hydwf.html#c1

Plakaty:
Odległości w atomie – wersja pdf
Skale w mikroświecie – wersja pdf
Co jest elementarne cz.1 – wersja pdf
Co jest elementarne cz.2 – wersja pdf
Prawdopodobieństwo – wersja pdf
Świat fizyki kwantowej – wersja pdf
Kreacja, anihilacja, przemiany cząstek elementarnych – wersja pdf
Antycząstki – wersja pdf