LHC tłumaczony przy pomocy kulek

Aby zaprezentować zasadę działania akceleracji cząstek w LHC w pokazie zastosowano prosty model akceleratora liniowego i akceleratora kołowego.

1. Magnetyczny akcelerator liniowy kulek
Cel: zabawa w wielostopniowe przyspieszanie
Związek z LHC: Pierwszy stopień przyspieszania w CERNie jest akceleratorem liniowym. W połączeniu z kolejnym pokazem można zrozumieć różnicę pomiędzy typami akceleratorów i ich specyficzne potrzeby (utrzymanie na torze kołowym).

2. Magnetyczny akcelerator kołowy (zaokrąglony ośmiokąt tak jak w LHC; przyspieszanie na odcinkach prostych)
Cel: zabawa przybliżająca pojęcia takie jak kolejne stopnie przyspieszania. Także straty energii na łukach
Związek z LHC: w zabawie opowiadamy o elementach składowych całego systemu przyspieszającego CERN.

Dodatkowo pretekst do przemycenia wielu powiązanych informacji, np:
Po torze toczy się jedna kulka; ile protonów pędzi w LHC?
Straty energii na torze są spowodowane przez tarcie; w LHC są spowodowane promieniowaniem synchrotronowym (naładowana cząstka, gdy zakrzywia się jej tor, emituje promieniowanie elektromagnetyczne). Promieniowanie synchrotronowe jest w LHC źródłem wielkich start energii. Ale warto wspomnieć, że w innych urządzeniach wykorzystuje się je do wytwarzania intensywnego promieniowania o kontrolowanych parametrach – używane w medycynie, biologii, chemii, badaniach materiałów itp.

foto kulki1.jpg

foto kulki2.jpg

foto kulki6.jpg

foto kulki7.jpg