Materiały nadprzewodzące

Zjawisko nadprzewodnictwa objawia się w niskich temperaturach. W odpowiednio schłodzonym nadprzewodniku możemy zaobserwować następujące zjawiska: zanik oporu elektrycznego, spadek podatności magnetycznej, wystąpienie absorpcji mikrofalowej. Ciekawym sposobem demonstrowania zerowego oporu jest wzbudzenie prądu w zamkniętym pierścieniu z nadprzewodzącego metalu. W przeprowadzonych doświadczeniach prąd płynął w takim pierścieniu przez ponad dwa i pół roku bez mierzalnego osłabienia. W trakcie pokazu zaprezentujemy przewody o takich właściwościach wykorzystywane w Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) oraz zanik oporu i idealny diamagnetyzm nadprzewodnika.

*Krzysztof Czyż, Tomasz Drobiazg, Konrad Felijakowski, Michał Dudek

Plakat:
Materiały nadprzewodzące – wersja pdf

foto nadprzewodnik1.jpg foto nadprzewodnik2.jpg