Sprawdź jak jesteś napromieniowywany

Dwa detektory promieniowania kosmicznego o wymiarach 180×130 cm (elementy projektu im. Rolanda Maze z Łodzi) umieszczone są na konstrukcji pod i nad zwiedzającym; po uruchomieniu licznika zliczane są cząstki przechodzące przez oba detektory (a więc z pewnym prawdopodobieństwem i przez zwiedzającego); pomiar otrzymany po 15 sekundach umieszczany jest na „certyfikacie napromieniowania” wystawianym uczestnikowi „eksperymentu”.

Pokaz jest pretekstem do powiedzenia, że promieniowanie w postaci cząstek jonizujących jest wszędzie obecne, oraz, że w doświadczeniach LHC jest ono używane do testowania detektorów.

Plakat:
Detektor promieniowania kosmicznego – wersja pdf

foto maze pomiar1.jpg